woman on PC

Inkscape-kako pripremiti sliku za štampanje na majicu?