Kako otvoriti dućan na Redbubble?

Pošto smo imali više upita kakva je procedura za izradu i otvaranje vašeg dućana, na jednom od servisa za ispis na predmete, odlučili smo opisati proceduru od početka i kreirati jedan na Redbubble, iako je procedura ista ili slična i na drugim sličnim servisima.

Prijava

Nakon što ste otišli na stranicu morate stisnuti na tipku Sell your art.

Otvorit će vam se nova stranica a ovdje možete pročitati uputstva kako što raditi i kojim redoslijedom.

Pritiskom na Start selling otvara vam se prozor kao na slici u koji morate unijeti e-mail, vaše umjetničko ime i password.

Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je Redbubble-sign-in.png

Nakon unašanja podataka pritiskom na Sign Up dobit ćete obavijest da je vaš dućan otvoren a time dolazite do slike Dashboard.

Radna površina

Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je Redbubble-dashboard-1024x691.png

Ova radna površina vam je osnova za sve. Prije nego išta dalje radite morate potvrditi email adresu.

Idite na svoju email adresu i tamo pronađite mail koji vam je Redbubble poslao te kada pritisnete na link dolazite ponovno na stranicu. Time ste potvrdili da email adresa pripada vama.

Ukoliko vam se nije automatski otvorio prozor za unos podataka možete ga otvoriti na Add your name & address.

Ovdje unašate ime,prezime, adresu, grad, poštanski broj, državu.

Odmah iza unašanja adrese slijedi i unos informacija za plaćanje kao na slici ispod. Morate označiti valutu u kojoj će se vršiti isplata i način plačanja.

Na žalost jedina opcija koja nam je ponuđena bila je PayPal.

Odredite email na koji primate PayPal uplate pa pritiskom na Verify PayPal Account verificirate način plaćanja. Potvrdom na User Agreement potvđujete da se slažete s pravilima na Redbubble.

Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je Redbubble-payment.png

Sada ste ponovno vračeni na radnu površinu i slijedi definiranje izgleda dućana koji možete dodati i kasnije-Set up shop.

Pod Add an avatar unosite vašu sliku ili logo koji će biti vaš zaštitni znak.

Pod Add a cover image unašate sliku 1024*300 ili veće rezolucije ali približno istog omjera a to će ujedno biti natpis koji će biti prikazan kada neko pristupi vašem dućanu.

Pod Add social link možete a i ne morate unijet vaše profile na društvenim mrežama.

Pod Add bio unašate vašu kratku biografiju, neka dostignuća koje ste kao umjetnik ostvarili i slično.

Tu smo došli do zadnje stavke a to je umetanje i podešavanje vaših radova.

Unašanje slika

Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je Redbubble-input-image.png

Kada želite umetnuti novu sliku idete na radnu površinu i pritiskom na Add designs otvara se prozor s dvije mogućnosti.

Upload new work -ovdje umećete novu sliku u formatu jpg ili png. najmanje rezolucije 1000*1000 pixela.

Ako želite da slika može biti štampana na svim predmetima onda bi rezolucija morala biti barem 3500*3500 pixela jer ju kasnije možete prilagoditi manjim predmetima.

Pod drugom opcijom Copy existing work  birate već postojeću sliku koju onda umećete na primjer na majicu ili predmet u drugoj boji.

Na početku odaberete naslov koji će vaše djelo imati.

Ispod toga unašate Tags.To su riječi odnosno pojmovi po kojima će vas budući kupac pronači.

I na kraju Description kratki opis vašeg djela koji će potaknuti kupce na kupnju.

Nakon što se slika učita morate odabrati predmete na kojima će biti printana i po potrebi je umanjiti ili uvećati tako da na svim predmetima bude ujednačena.

Podešavanje i namještanje slika ovisno o predmetu

Kod svih predloženih predmeta neki su označeni kao Enabled a to su uglavnom oni na kojima slika može biti isprintana.

Na primjer ubacili ste kvadratnu sliku i ona se dobro uklapa na majicu ali se neće dobro uklopiti za štampanje za zidni sat jer je on okruglog formata.

Drugi primjer slika ima manju rezoluciju i ne može biti isprintana na majicu ali će se dobro vidjeti na čaši.

Ako vam se čini da slika ne leži na dobroj poziciji ili je prevelika možemo je urediti pritiskom na tipku Edit. Otvorit će se prozor kao na slici koji omogućava više podešavanja.

Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je Redbubble-rescale-picture.png

Na Scale image možete prilagoditi veličinu ako vam se čini da nije adekvatna.

Nakon svakog podešavanja veličine pritiskom na Center vertically i Center horizontally centrirate sliku u samu sredinu te dodatno korigirate veličinu ako je potrebno.

Odabirom Select default color odabiremo boju na kojoj će slika imati najbolji kontrast a ona će onda u toj boji biti prikazana u dućanu.

Sa set print default odabiremo da li će slika biti štampana na prednjoj ili zadnjoj strani majice.

Pritiskom na Apply changes prihvaćamo unešene promjene.

Postupak je potrebno ponoviti na mjestima za koja nam se čini da slika ne leži dobro a ako ni nakon podešavanja ne možemo dobiti dobru poziciju jednostavno taj predmet isključimo.

Spremanje postavki nakon editiranja

Prije nego sa Save work spremimo naša podešavanja moramo odrediti i kategoriju u koju naš rad pripada da li je to fotografija , dizajn, crtež ili nešto peto, da li želimo da je vaš rad javan ili možete vidjeti samo vi , da li je to materijal na kojem treba biti označeno “samo za odrasle” i na kraju morate izjaviti da  vaše dijelo ne potpada pod nečija autorska prava.

Nakon pet objavljenih djela to će biti tretirano kao kolekcija.

Ako nemate baš nikakvog smisla za umjetnost ili dizajn možete na samom servisu unajmiti umjetnika opisati mu kakvu sliku želite i naravno za to mu platiti.

Vaš bi novo otvoreni dućan morao biti vidljiv u roku 24 sata od kreiranja ali neka ozbiljnija posjećenost morala bi se pokazati tek nakon mjesec dana.

Na vašem dućanu u postavkama se može umetnuti i Google Analitika preko koje možete pratiti koliko ljudi je pokazalo interes i koji artikli su bili najviše gledani.

Uputstva kako aktivirati Google Analitiku na vašem dućanu možete pročitati ovdje.

Reklamiranje

Poželjno je na početku reklamirati se i dijeliti podatke o vašem dućanu na društvenim mrežama. Pozovite prijatelje da ostave koji pozitivan komentar. To će pomoći kod boljeg rangiranja.

Napravite malo istraživanje za koju temu postoji interes a ima malu ponudu. Obradite tu tematiku na svojim majicama. Kada jednom postignete nivo, dalje reklamiranje neće biti potrebno.

Napravite što opsežniji i bolji opis svog artikla kao i naslov koji privlači pažnju.

Što veći broj artikala tim bolje.

Želimo vam puno uspjeha !

Komentirajte

Znamo da želite komentirati -svi komentari nalaze se na istom mjestu.

Prijavite se

Prijavom se pretplaćujete na novosti -nove objave gotovo svaki dan.

Scroll to Top