gimp unos vodenog žiga

Gimp-kako na sliku umetnuti vodeni žig?