Gimp dekorativni filteri

umjetnička slika

Ovdje će biti objašnjeni Gimp dekorativni filteri.

Gimp je besplatan program za uređivanje slika. Ovdje opisani filteri čine samo jedan dio filtera koji se nalaze u programu.

Što su dekorativni filteri?

To su filteri koji se uglavnom odnose na finalno uređenje vaših slika a primjenjuju se na kraju kada su vaše slike već pripremljene i zadovoljni ste rezultatima.

Pokrenemo Gimp program i sa File>Open otvorimo sliku koju želimo uređivati.

Filter panel

Na dekorativne filtre dolazite iz glavnog izbornika Filters>Decor.

Gimp decor filters panel

Add Bevel

Kako bi primjenili filter idemo na Filters>Decor>Add Bevel.

Ovaj filter pravi unutrarnji iskošeni rub (plastičnost) na slici ali efekt je vidljiv isključivo na svjetlijim slikama.

Add Border

Sa Filters>Decor>Add Border kreiramo rub čiju boju i debljinu možemo podešavati u prozoru koji se otvorio. Efekt će biti kao na slici.

photo add border

Coffee Stain

Sa Filters>Decor>Coffee Stain kreiram oefekt koji liči na prolivene kapljice kave. Efekt će biti kao na slici.

Fog

Sa Filters>Decor>Fog kreiramo efekt koji liči na maglu ali se u postavkama može podesiti i sasvim drugačiji izgled. Efekt će biti kao na slici.

Fuzzy Border

Sa Filters>Decor>Fuzzy Border kreiramo efekt okvira neravnih rubova. Efekt će biti kao na slici. Na efektu se može podešavati jačina efekta i boja ruba.

Old Photo

Sa Filters>Decor>Old Photo kreiramo efekt kao da je slika izuzetno stara. Efekt će biti kao na slici.

Round Corners

Sa Filters>Decor>Round Corners kreiramo efekt zaobljenih rubova na površini u boji i laganim sjenćanjem. Efekt će biti kao na slici.

round corners effect

Slide

Sa Filters>Decor>Slide kreiramo efekt kao da je slika na filmskoj traci.

Efekt će biti kao na slici.

film efect

Svi ovdje opisani filteri imaju mogućnost podešavanja ali promjene nisu vidljive u realnom vremenu.

Dobra stvar je da se efekt pojavi kao novi sloj tako da ga je jednostavno ukloniti ako nismo zadovoljni rezultatom.

Uskoro objašnjenje i nekih drugih filtera koji postoje u ovom programu.

Gimp možete preuzeti ovdje

0 0 glasova
Ocjenite komentare
0 Komentara
Inline Feedbacks
Svi komentari
Scroll to Top