obrada slika blog

Kako obraditi više slika odjednom?