Canva kako napraviti animaciju?

animacija
()

Canva kako napraviti animaciju?

Ovom objavom nastavljamo seriju primjera kako raditi u programu Canva.
Iako smo naveli da su troškovi 0USD, neke od opcija ovdje objavljenih moguće su jedino u Pro opciji.
Ovdje će biti opisano kako možete napraviti animaciju na jednostavan način.

V
rijeme potrebno :

30

Minutes

Troškovi:

0

USD

Alati:

Računalo ili mobitel
Veza s internetom

Što je još potrebno?

želja da naučite nešto novo

Potrebni koraci:

Što ćete dizajnirati?


Pod ocijom Što ćete dizajnirati? odabrat ćemo Videozapis.

Odabir elemenata

Canva elementi videozapisi prozor


Na lijevoj alatnoj traci pod Elementima odabrat ćemo videozapis koji želimo i povući ga na radnu povšinu. Nemojte da vas zbuni to što će svaka umetnuta animacija imati naziv stranica.

Radna površina

Canva glavni ekran nakon umetanja animacije


Glavna radna površina izgledat će kao na slici s prvom ubaćenom animacijom. Ovdje ćete imati tipku za reprodukciju kojom možete animaciju pregledati. Pokazivač u obliku trokuta pokazat će vam koji se dio reproducira. On ima i dodatne funkcije koje ćemo objasniti u nastavku.

Promjena dužine animacije

Canva promjena dužine animacije

Svakoj stranici tj. animaciji dužinu izvođenja možete promjeniti tako da uhvatite vodilice i jednostavno povečate ili smanjite dok ne dobijete dužinu koja vam odgovara.

Izrezivanje animacije

Ako je animacija predugačka i želite višak odrezati to možete na slijedeći način.

Canva-razdijeli-animaciju-prozor

Zaustavite pokazivač na mjestu koje želite izrezati. Na radnoj ploči biti će vam označeno vrijeme na kojem je pokazivač stao. Desnom tipkom miša iznad pokazivača otvara se prozor s opcijama. Odaberite opciju razdijeli ili pritisnite tipku “S”.

Canva-izbrisi-ovu-stranicu-prozor

Sada selektirate višak koji vam ne treba i isto tako desnom tipkom miša odaberete opciju Izbriši ovu stranicu.

Umetanje teksta na animaciju

Tekst umećemo na animaciju na jednostavan način. Iz lijevog panela odaberemo Tekst i povučemo ga na radnu površinu.

Canva odabir teksta

Bez obzira koji smo tekst odabrali uvijek mu naknadno možemo promjeniti poziciju, boju, font, veličinu da bi odgovarao našim zahtjevima.

Važno je napomenuti da će tekst biti vidljiv tijekom cijele dužine animacije i na to ne možemo utjecati.

Canva animacija s tekstom

Dodavanje animacije teksta

Dodavanje animacije teksta počinjemo selekcijom teksta.

Iz gornje alatne trake odaberemo opciju Animiranje.

Canva odabir animacije teksta prozor

Umjesto lijeve alatne trake pojavit će se meni s opcijama animiranih efekata.

Kada strelicu miša postavimo iznad efekta na glavnom ekranu ćete moći vidjeti kako on izgleda ako je primjenjen.

Animirani efekt pojavljivat će se uvijek na početku animacije.

Svaka nova stranica tj. animacija može imati svoj drugačiji tekst i svoj drugačiji animirani efekt.

Umetanje nove stranice

Sada umetnimo novu stranicu (animaciju) pritiskom na znak”+” na vremenskoj liniji.

Canva dodavanje druge animacije

Sada će na vremenskoj liniji biti vidljive dvije animacije.

Unos prijelaza između dvije animacije

Mi ne želimo nagli prijelaz između dvije animacije. Zbog toga ćemo unijeti jedan od već definiranih prijelaza.

Kako bi ga umetnuli pritisnemo na oznaku “+” između dvije animacije.

Canva dodavanje prijelaza

Tu imamo dvije opcije- dodavanje stranice kojom umećemo novu animaciju i dodavanje prijelaza koju ćemo mi odabrati.

Canva prozor s opcijama prijelaza

I ponovno ako pokazivač miša zaustavimo iznad efekta na radnoj površini biti će vidljivo kako taj efekt izgleda.

Opcije koje možemo podešavati jesu trajanje u sekundama i da li će se efekt pojavljivati prema unutra ili prema van.

Canva simbol umetnutog prijelaza

Sada ćemo na mjestu između dvije stranice imati simbol prijelaza.

Dodavanje zvuka na animaciju

Kako bi naša animacija bila kompletna moramo još dodati audiozapis.

Canva prozor s audiozapisima

U lijevoj alatnoj traci pod Elementi>Audiozapisi otvorimo panel. Ovdje ćemo imati izuzetno puno audiozapisa svrstanih po kategorijama.

Svaki audiozapis ima označeno vrijeme trajanja kao i tipku za reprodukciju kako bi ga mogli preslušati prije umetanja.

Odabrani audiozapis povučemo ispod vremenske linije.

Canva vremenska linija s umetnutim audio zapisom

Audiozapis možemo urediti pritiskom na tri točke na njegovom kraju.

Canva-opcije-audio-zapisa

Opcijom Prilagodi možemo audiozapis izrezati na mjestu gdje je pokazivač.

Opcijom Glasnoća odaberemo glasnoću između 1% i 100%.

Opcijom Dupliciraj možemo duplicirati audiozapis ako je on kraći od dužine trajanja animacije.

Opcija Izbriši dovoljno govori sama za sebe.

Kada smo zadovoljni rezultatima gotovu animaciju možemo preuzeti. Pritiskom na Preuzmi imat ćemo slijedeće opcije.

Canva preuzimanje video zapisa

Animaciju možemo preuzeti u mp4 formatu ili kao animirani Gif.

Isto tako možete povezati i društvene mreže na kojima ste prisutni te animaciju objaviti tamo.

Animirani Gif će vam dati animaciju niske kvalitete. Iako se u prošlosti koristio za razne animirane tekstove ili logotipove u današnje vrijeme zamjenili su ga novi formati.

Nove opcije

Kao što znate kada se pojave neke nove opcije onda mi postojeće objave nadopunimo novim informacijama.

Uklanjanje pozadine na animaciji

Kada animaciju selektiramo i pritisnemo na Edit video moći ćemo pod alatima pronači Background Remover.

Canva background remover

Kada ga primjenimo ovaj alat će ukloniti pozadinu sa kompletne animacije.

Kako to izgleda možete vidjeti na primjeru.

Prije obrade

Canva naimacija

Nakon obrade

canva izdvojena pozasina

Kao što vidite alat je jako dobro izdvojio pozadinu a ostavio osobu uključujući i stvari koje su bile prisutne.

Prednosti izrade animacije u Canvi

  • moguće je izuzetno brzo napraviti animaciju
  • veliki broj predložaka ako ne želimo raditi od nule
  • veliki broj kratkih animacija koje možete pretvoriti u cjelinu a možete ih jednostavno pronaći prema upisanom pojmu

Nedostaci

  • nema mogućnost prijelaza na početku i kraju animacije te za to morate koristiti neki drugi program
  • na vremenskoj liniji ne možete birati vrijeme pojavljivanja teksta
  • nema utišavanja audiozapisa na početku i kraju animacije
  • nemogućnost odabira nekih drugih video formata

Zaključak

Bez obzira na trenutne nedostatke u Canvi možete napraviti dobre animacije.

Svaki dan se unose neke nove funkcionalnosti tako da vjerujemo da će i spomenuti nedostaci biti brzo otklonjeni.

Isto tako u Canvi možete jednostavno napraviti kratke filmove za YouTube, Facebook i TikTok.

Možda će vas interesirati

Canva kako postati suradnik?

Canva kako napraviti sliku za ispis na majicu?

Canva kako kreirati objavu za društvene mreže?

Koliko korisne su vam bile informacije objavljene ovdje?

Kliknite na zvjezdicu da bi dali svoju ocjenu !

Vaši glasovi

Za sada nema glasova! Budite prvi koji će dati svoju ocjenu.

0 0 glasova
Ocjenite komentare
0 Komentara
Inline Feedbacks
Svi komentari
Scroll to Top