dokazi isplata header

DOKAZI O ISPLATAMA

Ovdje će biti prikazani dokazi o isplatama i dokazi koji govore o tome da li neki od programa ovdje objavljenih funkcioniraju.

Ovi dokazi se objavljuju isključivo na vaš zahtjev naravno uz prijavu.

Ako zatražite mogu se dokazi poslati i na email adresu.

CryptoTab browser

Ovdje je objavljena isplata sa Cryptotab preglednika za rudarenje kriptovaluta. Isplaćeno je na Bitcoin novčanik.

Cryptotab payment

Picoworkers

Ovdje su isplate na PayPal račun sa servisa Picoworkers.

Picoworkers isplata paypal 14.11.2021
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je Microworkers.png
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je picoworkersuplata-14-08-2021.jpg

Surveytime

Ovdje su isplate na PayPal sa stranice za ankete Surveytime.

Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je Surveytime1.png
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je surveytimeisplata006-08-2021.jpg
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je Surveytime2.png

YouGov

Isplata YouGov ankete.

yougov isplata 8mj2022

Marketagent

Isplata Marketagent ankete.

marketagent isplata sa PayPala
Marketagent isplata 2022-11-14

JTN-panel

Isplata ankete JTN paneli.

JTN-panel dokaz isplate

Honeygain

Isplata s Honeygain servisa. Ako imate mogućnost predlažemo da odaberete isplatu u Bitcoinu. Manji su troškovi prijenosa.

Honeygain isplata13-4-2022

Marketagent

U relativno kratkom vremenskom razdoblju tu je i druga isplata sa Marketagenta stranice s anketama.

Marketagent isplata 11-04-2022

Surveyeah ankete

Isplata Suryeyeah ankete.

Surveyeah ankete isplata

Marketagent ankete

Isplata Marketagent ankete.

Marketagent isplata 14-07-2022

MyVoice ankete

Isplata MyVoice ankete.

Isplata MyVoice ankete 06-10-2022

Slice reklame

Isplata sa Slice preglednika reklama.

Slice isplata

Digistore24

Prvi iznos sa Digistore24 platforme.

No treba pričekati 30 dana jer u tom periodu kupac može vratiti proizvod.

digistore24

Freebitcoin

Na ovoj web stranici postigli smo prag za isplatu.

freebicoin pređen prag isplate

Međutim taj iznos nismo isplatili nego uložili. Ova platforma ima i sistem ulaganja kojima se bilo koji iznos može povećati.

Zion Finance

Na Zion Finance smo uložili oko $40 da provjerimo platformu i za mjesec dana dobili 7% kamate. Sada smo uložili veći iznos na duži period s puno većom kamatom.

Zion finance konačni iznos

Talkonline panel

Ovdje je slika darovne kartice za Mueller vrijednosti 30Eura od Talkonline anketa.

Talkonline panel darovna kartica

YouTube kanal

Ovdje je certifikat sa VidIQ.

Kao što znate napravili smo par filmova pomoću programa za montažu filmova Shotcut.

Onda smo ubacili uvodnu animaciju i odjavu napravljenu pomoću programa Videocreek. Bio je to 7mjesec 2021.

vidIQ-achievement-cerfiticate 600 posjeta

Finalno smo na kanalu uključili dodatak za povećanje gledanosti VidIQ.

Ovdje je rezultat u 12 mjesecu 2022.

vidIQ-achievement-cerfiticate-7000-views

S obzirom da kanal nije reklamiran kao i činjenica da zbog nedostatka vremena nismo objavili veći broj filmova – to je lijep broj.

Da smo kanal malo reklamirali već bi imali broj pretplatnika i mogli na njemu zarađivati.

Svi programi i dodaci su opisani na našoj web stranici kao i link na naš kanal.

Uskoro i opis kako koristiti ovaj dodatak i kako profesionalno urediti vaš kanal.

Scroll to Top